3/01/2018

BƯỚC ĐI BỞI ĐỨC TIN


Đừng chờ mọi thuận lợi 
Rồi anh mới ra đi
Nếu vậy thì sống bởi 
Đức tin là cái chi? 


Áp-ra-ham được Chúa
Kêu gọi rời quê mình
Ông tin Chúa thành tín
Xông xáo bước theo liền.

Hãy mạnh dạn bước xuống
Biển Đỏ sẽ rẽ hai
Đừng chờ đợi lần lữa
Hãy tiến theo tiếng Ngài.

Hoa Phụng Tiên
1/3/2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét