3/09/2018

CHÂM NGÔN CHƯƠNG 41
Cha thường dạy con cái
Phải luôn biết vâng lời
Con sẽ được sự sống
Và vững an trong đời.
2
Khôn ngoan là chính Chúa
Sẽ luôn hướng dẫn con
Nếu con luôn yêu mến
Ngài sẽ luôn bảo an.
3
Con sẽ được tôn trọng
Là nhờ sự khôn ngoan
Như mão triều rực rỡ
Đội ở trên đầu con.
4
Hãy đi đường ngay thẳng
Hãy chọn đường khôn ngoan
Con sẽ không vấp ngã
Khắp nẻo cùng thế gian.
5
Đừng bước vào lối ác
Sẽ không được bình an
Đừng theo đường kẻ dữ
Tránh được những mưu gian.
6
Đường của người công chính
Giống như ánh bình minh
Đến giữa trưa chiếu rọi
Thật rực rỡ hiển vinh.
7
Đường của kẻ làm ác
Càng trở nên tối tăm
Khiến bao người vấp ngã
Trong những sự dối gian.
8
Con ơi hãy ghi tạc
Lời cha dạy trong lòng
Nó sẽ là sức mạnh
Sự sống cho đời con.
9
Trên hết cả mọi sự
Hãy giữ trọn tấm lòng
Nguồn sự sống từ đó
Sẽ tuôn tràn như sông.
10
Loại bỏ lời gian dối
Ra khỏi môi miệng này
Mắt hãy nhìn xem Chúa
Bước theo đường lối Ngài.
11
Suy gẫm trước khi nói
Cẩn thận những khi làm
Tránh xa đường kẻ ác
Thì bước con vững vàng.

Hoa Phụng Tiên
26/12/2017