3/10/2018

CHÂM NGÔN CHƯƠNG 181
Ngọn tháp thật vững chắc
Chính là danh Jesus
Người công bình vào đó
Gặp nơi ẩn náu cao. 
2
Tánh tự cao đi trước
Sự hư hoại theo sau
Sự khiêm nhường đi trước
Sự tôn trọng đến sau.
3
Trả lời trước khi nghe
Là một người ngu xuẩn
Làm việc không nghĩ suy
Là một người bất cẩn.
4
Một tâm linh mạnh mẽ
Nâng đỡ người bệnh đau
Một tâm hồn mệt mỏi
Khiến bệnh tật càng cao.
5
Tâm trí người sáng suốt
Yêu tri thức cổ nhân
Đôi tai người cẩn thận
Tiếp nhận lời khôn ngoan.
6
Những món quà ý nghĩa
Đôi khi cũng thật cần
Chúng là những tặng phẩm
Làm người càng thêm gần.
7
Chấm dứt sự tranh chấp
Thường bằng cách bốc thăm
Xoay vào linh cầu nguyện
Sẽ chấm dứt cạnh tranh.
8
Một anh em vấp phạm
Muốn có sự làm lành
Thật còn khó hơn cả
Chiếm lấy một cái thành.
9
Sống chết đều tùy thuộc
Vào lời bạn phát ngôn
Lời tốt sanh trái tốt
Đem lại sự ngọt ngon.
10
Bạn thật sự có phúc
Khi tìm được vợ hiền
Hưởng ân huệ từ Chúa
Thật thỏa mãn thái an.
11
Đôi khi có nhiều bạn
Lại là một họa tai
Vì họ là những bạn
Không tin cậy danh Ngài.
12
Chỉ cần vài người thánh
Là thiết hữu đồng hành
Thật sự là hạnh phước
Cho ta trên thế gian.

Hoa Phụng Tiên Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét