3/09/2018

CHÂM NGÔN CHƯƠNG 31
Hỡi con Ta yêu mến
Chớ quên lời dạy khuyên
Khắc ghi trong tâm trí
An bình trong tâm linh.
2
Tình yêu và trung tín
Trang sức nơi cổ con
Mọi người sẽ kính nể
Quý mến con hết lòng.
3
Hãy luôn tin cậy Chúa
Đừng tin vào chính mình
Nhờ cậy Chúa mọi việc
Kết cuộc thật hiển vinh.
5
Hãy tránh làm điều quấy
Thư thái trong tâm hồn
Thân thể con khỏe mạnh
Vững chắc từng khớp xương.
6
Hãy tỏ lòng kính Chúa
Dâng bông trái đầu mùa
Sẽ đầy tràn kho lẫm
Ơn phước Chúa ban cho.

Hoa Phụng Tiên
25/12/2017
(Theo ý Châm Ngôn 3)