3/09/2018

SUY GẪM (8)


71
Bất cứ khi nào Chúa
Lấy của bạn một điều
Thì Ngài sẽ thay thế
Điều khác tốt hơn nhiều.
72
Việc biến đổi tâm tính
Là của Chúa Thánh Linh
Việc tôi cần thực hiện
Hằng ngày đọc Thánh Kinh.
73
Nếu bạn được tất cả
Mà mất linh hồn mình
Thì đó là tai họa
Chỉ vì chút hư vinh.
74
Nếu có nhiều của cải
Vẫn không có gì sai
Khi đàn ông giàu có
Thường dẫn đến họa tai.
75
Giọt nước mắt yếu đuối
Rớt xuống vì bản thân
Nước mắt của sức mạnh
Đổ xuống vì tha nhân.
76
Trở thành người cơ-đốc
Không phải chuyện tức thời
Nhưng là sự biến đổi
Diễn ra suốt cả đời.
77
Đặt mình vào hoàn cảnh
Của người phạm lỗi lầm
Sẽ dễ dàng tha thứ
Dễ cảm thông vô ngần.
78
Nên lựa chọn y phục
Hợp với tính cách mình
Đơn sơ và sạch sẽ
Tính cách Cơ-đốc nhân.
79
Người chân thành thấu hiểu
Nói giản dị rõ ràng
Người chưa thật thấu hiểu
Nói rối rắm lanh quanh.
80
Đọc châm ngôn chậm rãi
Nhai kỹ, nghĩ thật lâu
Đọc mà không suy nghĩ
Phí thời gian biết bao.
Hoa Phụng Tiên