3/10/2018

CHÂM NGÔN CHƯƠNG 14 (1)
1
Người phụ nữ khôn ngoan
Biết xây dựng nhà nàng
Người phụ nữ ngu dại
Phá nhà mình tan hoang. 
2
Một người sống đúng đắn
Kinh sợ Chúa đêm ngày
Người có lòng tà vạy
Kiêu ngạo khi bỉ Ngài.
3
Nếu không có bò kéo
Máng cỏ cũng bỏ không
Nhưng sức của bò đực
Đem hoa lợi đầy đồng.
4
Kìa những kẻ nhạo báng
Tìm chẳng được khôn ngoan
Còn những người sáng suốt
Tìm được cách dễ dàng.
5
Trí huệ người thông sáng
Là hiểu rõ đường lối mình
Tâm trí của kẻ ngu dại
Gian dối và u minh.
6
Nhà của người gian ác
Sẽ đổ sập nay mai
Trại của người ngay thẳng
Sẽ hưng thịnh mỗi ngày.
7
Con đường dường chánh đáng
Theo mắt của loài người
Nhưng cuối cùng chính nó
Nẻo sự chết đời đời.
8
Kẻ gian tà sẽ bị báo trả
Theo điều mình gieo ra
Còn đường lối người thiện
Nhận phần thưởng từ Cha.
9
Người nhẹ dạ tin cậy
Vào mọi lời nói ra
Còn những người thông sáng
Suy xét cách sâu xa.
10
Người khôn ngoan cố tránh
Cả điều dường như ác
Kẻ dại thiếu thận trọng
Kiêu ngạo và khoác lác.
11
Người tính khí nóng nảy
Hành động cách điên cuồng
Kẻ mưu mô xảo quyệt
Bị mọi người khinh thường.
12
Cơ nghiệp của người dại
Chỉ là sự điên rồ
Người khôn ngoan đầu đội
Mão tri thức ban cho.
13
Cuối cùng những kẻ ác
Phủ phục trước người thiện
Chúng sẽ phải cúi đầu
Trước những người công bình.
14
Khinh bỉ người lân cận
Cũng là tội xấu xa
Ai thương kẻ nghèo khó
Nhận phước hạnh từ Cha.
15
Những kẻ toan mưu ác
Sẽ lầm lạc trăm đường
Nhưng ngươi làm việc thiện
Được mọi người yêu thương.
16
Tay chịu khó lao tác
Làm ích lợi rất nhiều
Chỉ nói suông sáo rỗng
Chỉ đem lại khó nghèo.
17
Giàu có là mão miện
Dành cho người siêng năng
Mão miện kẻ biếng nhác
Chỉ là sự nghèo nàn.
18
Một nhân chứng chân thật
Cứu mạng sống người lành
Còn một nhân chứng dối
Làm nhà họ nát tan.Hoa Phụng Tiên