3/09/2018

NHƠN DANH CHÚA


Ta phải nhơn danh Chúa
Hầu cột trói sa-tan
Dùng lễ hội mê tín 
Để mê muội dân tình.
Ta phải nhơn danh Chúa
Hầu cột trói sa-tan
dùng uy quyền bắt bớ
Nhằm ngắn chặn phúc âm.
Ta phải nhơn danh Chúa
Hầu cột trói sa-tan
Dùng truyền thống tôn giáo
Làm lệch đường trung tâm.
Ta phải nhơn danh Chúa
Hầu cột trói sa-tan
Dùng giai cấp tăng lữ
Làm tê liệt chức năng.
Ta phải nhơn danh Chúa
Hầu cột trói sa-tan
Dùng mọi điều thế tục
Pha vào lời khiết thanh.
Ta phải nhơn danh Chúa
Chúc hội thánh xa gần
Nhều Ezra hơn nữa
Dạy Lời cho thánh dân.
Ta phải nhơn danh Chúa
Chúc phước cho dân Ngài
Siêng năng học lời thánh
Tái cấu tạo mỗi ngày
Ta phải nhơn danh Chúa
Chúc phước cho Sa-lem
Được xây dựng vững chắc
Một thành phố bình an.
Hoa Phụng Tiên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét