3/10/2018

CHÂM NGÔN CHƯƠNG 211
Vua quan trên thế giới
Chúa nắm giữ trong tay
Tựa như dòng nước chảy
Về đâu là bởi Ngài.
2
Đường có vẻ ngay thẳng
Nhưng chỉ theo mắt ngươi
Chúa thường hay xem xét
Mọi sự theo lòng người.
3
Công chính và ngay thẳng
Luôn làm đẹp lòng Ngài
Hơn cả mọi sinh tế
Dâng cho Chúa mỗi ngày.
4
Con mắt kẻ kiêu ngạo
Tấm lòng người tự cao
Ngọn đèn của kẻ ác
Đều tội lỗi như nhau.
5
Việc của người cần mẫn
Sẽ thạnh vượng gia tăng
Việc của người hấp tấp
Sẽ thiếu thốn khó khăn.
6
Của cải bởi dối trá
Lưỡi cong quẹo làm ra
Chẳng có gì tồn tại
Như hơi nước thoáng qua.
7
Đường lối của kẻ ác
Luôn cong quẹo tối tăm
Đường lối người trong sạch
Luôn ngay thẳng bình an.
8
Thà một mình ở ẩn
Nơi xó xỉnh góc nhà
Hơn phải sống chung với
Người đàn bà điêu ngoa.
9
Khi những kẻ gian ác
Bị hình phạt khổ đau
Người đơn sơ trong Chúa
Học bài học đậm sâu.
10
Chúa là Đấng công chính
Quan sát mọi gia đình
Ngài sẽ ném kẻ ác
Vào tai họa khiếp kinh.
11
Người bịt tai nhắm mắt
Trước kẻ nghèo khóc than
Khi người gặp hoạn nạn
Sẽ chẳng ai gia ân.
12
Những việc làm ngay thẳng
Thỏa vui người công bình
Còn những việc gian dối
Làm kẻ ác bất an.
13
Thà phải sống cô độc 
Nơi hoang mạc khô khan 
Hơn sống với người nữ
Thường trách móc thở than. 
14
Người môi miệng thận trọng 
Suy nghĩ sự nói năng 
Giữ gìn linh hồn khỏi 
Những hoạn nạn khó khăn. 
15
Tên của kẻ nhạo báng 
Là kiêu ngạo tự cao
Nó hành động láo xược 
Thật ngạo mạn biết bao. 

Hoa Phụng Tiên 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét