7/16/2018

CẦU VỒNG (1)


Sáng Thế 9:13
Ta đã đặt cầu vồng trên tầng mây
Là dấu hiệu của Ta với đất này 
Ta là Đấng chân thật và thành tín
Giữ giao ước vững lập chẳng đổi thay.

Cầu vồng hiện ra sau mưa tuyệt vời
Chúa đặt trên tầng mây thật rạng ngời
Mỗi khi ngắm cầu vồng Ngài nhớ lại
Giao ước Ngài đã hứa với con người.

7/03/2018

CHĂM VƯỜN


Nhã Ca, 2:15 
Vườn nho
chăm sóc tươi xanh
nụ mầm nho nhỏ
trên cành
trổ bông
hương thơm
ngây ngất tâm hồn
vườn nho xanh biếc
Lương Nhơn
vui mừng.

BẦU TRỜI VỚI NGAI


Ê-xê-chi-ên 1:22-24
Chúa ơi cho con bầu trời
Trong sáng cao vời mở rộng 
Không có mây mù ngưng đọng
Không có bụi bặm tung bay.

Bầu trời quang sẽ thấy ngai
Chúa ngự quản cai muôn sự
Uy quyền khắp trên vũ trụ
Và trong linh trên thánh dân.