3/10/2018

CHÂM NGÔN CHƯƠNG 20 (2)12
Bánh dối gian có được
Có thể là ngọt ngào
Nhưng cuối cùng nó sẽ
Gây khổ não buồn đau. 
13
Kế hoạch được cố vấn
Sẽ khả thi đạt thành
Khi đem quân tham chiến
Cần hướng dẫn khôn ngoan.
14
Kẻ ngồi lê đôi mách
Lộ bí mật kín sâu
Vậy những kẻ thèo lẻo
Con nhớ đừng tương giao.
15
Người hiếu kính cha mẹ
Được phước và sống lâu
Kẻ chửi ha mắng mẹ
Đèn tắt giữa đêm thâu. CN 20:20
16
Con hãy lấy điều thiện
Báo trả kẻ làm ác
Mọi sự như thể nào
Tin cậy và tín thác.
17
Những trái cân giả dối
Thật gớm ghiếc lắm thay
Chỉ những quả cân đúng
Mới làm đẹp lòng Ngài. CN 20:23
18
Chính Chúa đã ấn định
Đường lối của loài người
Nên loài người không thể
Hiểu các bước đường đời.
19
Linh là ngọn đèn sáng
Soi thấu cả tâm hồn
Mọi ngõ ngách ẩn bí
Đều lộ rõ bên trong.
20
Đức ái và chân thật
Làm vững chắc ngai vàng
Vương quốc được bền vững
Bởi tấm lòng khoan nhân.
21
Sức mạnh của tuổi trẻ
Vinh hiển cho tâm hồn
Còn mái tóc bạc trắng
Vinh hiển của cha ông.
22
Chính Chúa đã cho phép
Những lằn đòn đớn đau
Thấm sâu vào bản thể
Sạch gian ác kín sâu.

Hoa Phụng Tiên 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét