3/30/2018

CẢ HAI TRỞ NÊN MỘT

(Nhạc
hôn lễ)
Xưa trong khu vườn, hôn nhân
Cha đã kết hợp tốt,
A-đam, Ê-va, diệu bấy, cả hai
nên một!
Bao lâu trông đợi, hôm nay
chung sống rất hạnh phúc,
A-đam mến thương, còn Ê-va
luôn vâng phục.

ĐK: Diệu kỳ đôi lứa, cả hai giờ đã nên một,
Đấng thánh kết hợp, hạnh phước muôn đời,
Nào cùng dâng tiếng hát khen ngợi Đức Chúa Trời,
Hai bạn giờ đây nên chỉ một thôi.

Hôm nay đôi bạn bên ngai Cha
thánh rất hạnh phúc,
Kết ước, sánh duyên, nguyện
sống với nhau khôn cùng;
Gian nan, lao nhọc, hay khi
sung túc chẳng dời đổi,
Mãi mãi thủy chung, gần gũi,
cảm thông trong đời.

Xem kia cha mẹ, anh em vui vẻ
đã cùng đến,
Chúc phước thánh cho chàng rể
quý, cô dâu hiền;
Yêu thương vâng phục, quan
tâm chăm sóc gia đình mới,
Kính mến Chúa Cha, hội thánh
kết liên không rời.

Ca khúc Cả
Hai Trở Nên Một
Nhạc: Carl Gustav Boberg 
Lời Việt: Hoa Phụng Tiên
Trình bày: Rebecca Thảo
Cảm ơn các bạn đã xem