3/09/2018

CHÂM NGÔN CHƯƠNG 21
Hỡi con hãy gìn giữ
Lời dạy của Ta đây
Tìm kiếm sự sáng suốt
Trong lời Kinh thánh này.
2
Ta sẽ là thuẫn đỡ                                                  
Cho người sống thanh liêm
Và sẽ luôn bảo hộ
Cho những người trung kiên.
3
Con sẽ đầy vui thỏa
Khi khôn ngoan vào lòng
Và chính sự sáng suốt
Bảo vệ mỗi bước con.
Khỏi những kẻ làm ác
Khỏi những con đường tà
Khỏi bước đi lầm lạc
Khỏi tội lỗi xấu xa.
5
Những người tin chân thật
Hưởng Miền đất tốt lành
Người cônh chính trọn vẹn
Lòng bình tịnh thái an.
6
Còn những kẻ vô tín
Bị loại khỏi Đất lành
Lòng chịu bao sầu khổ
Chẳng thấy đường bình an.

việt hưng
25/12/2017
(Theo ý Châm Ngôn 2)