3/09/2018

CHÂM NGÔN CHƯƠNG 101
Con làm vui cha mẹ
Mới là con khôn ngoan
Còn đứa con ngu dại
Thường làm cha mẹ buồn.

2
Đừng tham của phi nghĩa
Chẳng giá trị gì đâu
Người tìm sự công chính
Vượt sự chết khổ đau.
3
Chúa không để đói khổ
Mãi ở trên người lành
Còn ý muốn kẻ ác
Chắc sẽ không đạt thành.
4
Kẻ làm việc biếng nhác
Sẽ trở nên nghèo hèn
Còn những người siêng sắn
Từ từ sẽ giàu lên.
5
Ai thâu trữ mùa hạ
Là con trai khôn ngoan
Kẻ ngủ trong mùa gặt
Sỉ nhục cho gia đình.
6
Phước hạnh sẽ ban xuống
Trên nhà kẻ công bình
Còn miệng kẻ gian ác
Sự hung bạo tuôn tràn.
7
Người khôn ngoan tiếp nhận
Điều răn cách vui mừng
Môi miệng kẻ ngu dại
Chuốc bại hoại đau thương.
8
Người theo đường ngay thẳng
Sẽ bước đi vững vàng
Còn đường kẻ gian ác
Sẽ chẳng được bình an.
9
Môi miệng người công chính
Nguồn sự sống tràn tuôn
Còn môi kẻ gian ác
Làm người nghe phải buồn.
10
Những xung đột căng thẳng
Do thù ghét mà ra
Còn sự yêu thương thật
Khỏa lấp mọi xấu xa.
11
Trên môi người thông sáng
Luôn có sự khôn ngoan
Còn kẻ thiếu trí hiểu
Roi vọt thấu vào lưng.
12
Tài sản người giàu có
Là thành bảo vệ người
Còn những sự khốn khó
Hại người nghèo cả đời.
13
Lao khổ người công chính
Hướng sự sống đời đời
Còn hoa lợi kẻ ác
Làm tổn hại bao người.
14
Kẻ theo đường sự sống
Thường nghe lời dạy khuyên
Kẻ khinh lời quở trách
Lạc xa đường bình yên.
15
Vi phạm nào có thiếu
Nếu môi miệng lắm lời
Môi miệng biết dè giữ
Nên khôn ngoan ở đời.
16
Môi miệng người công chính
Như bạc cao sạch ròng
Còn tâm kẻ gian ác
Làm nhiều người phiền lòng.
17
Môi miệng người công chính
Nuôi dưỡng được bao người
Còn kẻ ngu dại chết
thiếu hiểu biết Lời.
18
Người ngu dại thích thú
Những việc ác trên đời
Còn người lành yêu mến
Sự khôn ngoan từ trời.
19
Điều kẻ ác lo sợ
Sớm muộn sẽ sảy ra
Điều người nghĩa ao ước
Cũng sẽ được ban cho.
20
Kẻ ác không còn nữa
Khi giông tố qua rồi
Nền móng người công nghĩa
Sẽ còn đến đời đời.
21
Như khói làm cay mắt
Như giấm làm ghê răng
Thì những kẻ biếng nhác
Cũng giống y như rằng.
22
Kẻ nào kính sợ Chúa
Năm tuổi sẽ gia tăng
Còn năm tháng kẻ ác
Sẽ từng ngày giảm dần.
23
Môi miệng người công chính
Đem lại sự không ngoan
Còn môi miệng kẻ ác
Chỉ nói sự dối gian.

Hoa Phụng Tiên
(Theo ý Châm ngôn 10)