3/09/2018

CHÂM NGÔN CHƯƠNG 81
Hỡi những kẻ ngu muội 
Hãy tìm sự khôn ngoan 
Hỡi những kẻ dại dột 
Thông sáng quý hơn vàng. 
2
Hãy tìm sự khuyên dạy 
Vì nó quý hơn vàng 
Sự khôn ngoan đáng quý 
Hơn châu ngọc thế gian. 
3
Khôn ngoan là chính Chúa 
Soi sáng ở trong lòng 
Cũng là sự thông sáng 
Ẩn giấu ở bề trong. 
4
Người thật kính sợ Chúa 
Không kiêu ngạo dối gian
Ghét những điều tà ác
Không bạn với thế gian. 
5
Chúa ban lời dạy tốt 
Để người nên khôn ngoan 
Vua quan cai trị tốt 
Nên anh minh công bằng.
6
Chúa tríu mến những kẻ 
Ngày đêm tìm kiếm Ngài 
Ai hết lòng tìm kiếm 
Sẽ gặp được Chúa ngay. 
7
Sự giàu có tôn trọng 
Và của cải bền lâu 
Là do đường ngay thẳng 
Thật quý hơn bạc cao.
8
Khôn ngoan là thợ cả
Chúa dựng các từng trời 
Rồi làm nên trái đất 
Muôn loài và con người. 
9
Ai làm theo Lời Chúa 
Thật lấy làm phước thay 
Hằng ngày đến nhà Chúa 
Hết lòng tìm cầu Ngài. 
10
Vì ai tìm gặp Chúa 
Nhận sự sống tuôn tràn
Sẽ thoát khỏi sự chết 
Nhận hồng ân Chúa ban.
11
Còn ai xúc phạm Chúa 
Làm hại linh hồn mình 
Kẻ nào chống nghịch Chúa 
Nhận sự chết khiếp kinh. 

Hoa Phụng Tiên 
11/1/2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét