3/09/2018

CHÂM NGÔN GIA ĐÌNH (2)


(Tiêu cực)
1
Cha mẹ vô kỷ luật
Con cái sẽ buông tuồng 
Cha mẹ sống buông thả
Con cái sẽ coi thường. 
2
Cha mẹ hay trách móc
Con cái hay cằn nhằn
Cha mẹ hay la mắng
Con cái sẽ bất cần.
3
Cha mẹ sống biếng nhác
Con cái chẳng siêng năng
Cha mẹ hay đổ lỗi
Con cái thường chối quanh.
4
Cha mẹ thường cãi lộn
Con cái chẳng yêu thương
Cha mẹ hay nổi nóng
Con cái không nhún nhường.
5
Cha mẹ mà tự cao
Con cái thành xấc láo
Cha mẹ sống giả tạo
Con cái thành ba xạo.
6
Cha mẹ lo thâu tóm
Con ỉ lại dựa hơi
Cha mẹ ham giàu có
Con cậy vào ăn chơi.
7
Cha mẹ dùng bạo lực
Con cái sẽ chai lỳ
Cha mẹ sống buông thả
Con cái chả ra gì.
8
Cha mẹ không gần gũi
Con cái sẽ u buồn
Cha mẹ thường quát mắng
Con cái bị tổn thương.
9
Cha mẹ thường can thiệp
Con cái không trưởng thành
Cha mẹ mà cộc cằn
Con cháu sẽ hung hăng.
10
Cha mẹ thường áp đặt
Con tìm cách bất tuân
Cha mẹ thường bất nhất
Con cái vô kỷ cương.
Hoa Phụng Tiên
_____