3/10/2018

CHÂM NGÔN CHƯƠNG 121
Ai yêu sự dạy dỗ
Là yêu sự tri thức
Ai ghét sự sửa dạy
Sẽ trở nên ngu dại. 
2
Chúa sẽ luôn ban phước
Cho người làm điều lành
Nhưng Ngài sẽ định tội
Người toan mưu ác gian
3
Không thể dùng bạo quyền
Làm cho nước vững bền
Ngôi nước người công chính
Muôn đời vẫn y nguyên.
4
Người đàn bà nhân đức
Là mão triều cho chồng
Còn vợ đem sỉ nhục
Làm phiền não tâm hồn.
5
Đường lối kẻ ngu dại
Khôn ngoan theo mắt mình
Còn những người khôn sáng
Lắng nghe lời dạy khuyên.
6
Kẻ đầy tính xác thịt
Nóng giận liền lộ ra
Người trưởng thành trong Chúa
Bị xúc phạm thứ tha.
7
Lời nói thiếu suy nghĩ
Như gươm đâm vào lòng
Còn miệng người khôn sáng
Chữa lành cho tâm hồn.
8
Môi miệng người giả dối
Chúa gớm ghiếc lắm thay
Còn những người trung tín
Thật được đẹp lòng Ngài.
9
Khi lòng người buồn bã
Làm tâm trí nao sờn
Những lời nói đúng đắn
Làm thỏa vui tâm hồn.
10
Xem kìa kẻ biếng nhác
Không nướng thịt mình săn
Gia tài của người tốt
Đó là sự siêng năng.

Hoa Phụng Tiên 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét