3/10/2018

CHÂM NGÔN CHƯƠNG 15 (2)15
Thà có ít của cải
Mà kính mến Chúa Cha
Còn hơn nhiều của cải
Mà lo lắng ngập nhà. 
16
Thà chỉ một món rau
Mà thương yêu đậm sâu
Hơn ăn bò mập béo
Mà ganh ghét lẫn nhau.
17
Người tính hay giận dữ
Thường gây sự tranh đua
Nhưng người chậm nóng giận
Làm dứt sự hơn thua.
18
Đường của kẻ biếng nhác
Như có hàng rào gai
Đường của người siêng sắn
Như bằng phẳng kéo dài.
19
Những đứa con ngoan ngoãn
Làm vui lòng mẹ cha
Còn đứa con hỗn xược
Khinh mẹ cha trong nhà.
20
Đâu thiếu sự bàn luận
Kế hoạch sẽ dở dang
Nếu nhiều người góp ý
Mưu định sẽ được thành.
21
Miệng nói hay đáp giỏi
Ai nghe cũng thỏa vui
Còn lời nói phải lúc
Giúp đỡ cho mọi người.
21
Kìa con đường sự sống
Dẫn người tin đi lên
Cách xa khỏi âm phủ
Bị giày đạp dưới chân.
22
Lời nói có ân hậu
Sẽ làm đẹp lòng Ngài
Còn nưu gian kế ác
Chúa gớm ghiếc lắm thay.
23
Người tham của phi nghĩa
Rước họa vào nhà mình
Ai ghét của hối lộ
Lòng sẽ được bình an.
24
Tấm lòng người khôn sáng
Cân nhắc lời nói ra
Còn miệng kẻ gian ác
Nói những lời thối tha.
25
Kìa những kẻ gian ác
Chúa luôn ở cách xa
Ngài nghe lời khẩn nguyện
Người ăn năn thiết tha.
26
Khi đôi mắt sáng láng
Thật thỏa vui trong lòng
Khi nghe một tin tốt
Thật khỏe khoắn tâm hồn.
27
Ai khước từ giáo huấn
Khinh bỉ linh hồn mình
Người nhận lời quở trách
Sự hiểu biết thêm lên.
28
Người biết kính sợ Chúa
Nhận được sự khôn ngoan
Người có lòng khiêm tốn
Được tôn trọng càng hơn.

Hoa Phụng Tiên