3/10/2018

CHÂM NGÔN CHƯƠNG 171
Thà bánh mì một ổ
Mà hòa thuận an lành
Hơn đầy thịt tế lễ
Mà cãi lộn tanh bành. 
2
Lò đúc để luyện bạc
Lò cao để luyện vàng
Chúa dùng mọi nghịch cảnh
Để thử lòng thánh dân.
3
Kẻ nào hay nhạo báng
Coi khinh người bần hàn
Sỉ nhục Đấng tạo hóa
Do tay Chúa dưng nên.
4
Thấy người gặp tai họa
Mà lấy làm vui mừng
Thì chính đó là kẻ
Thật tán tận lương tâm.
5
Nhà đông con đông cháu
Thật vinh hiển người già
Con cháu mà hiếu thảo
Làm nở mặt ông cha.
6
Môi miệng kẻ ngu xuẩn
Chẳng có lời tốt lành
Đấng cai trị công chính
Không nói lời dối gian.
7
Người bỏ qua lầm lỗi
Tìm yêu thương, an hòa
Người nhắc lỗi kẻ khác
Gây chia rẽ người ta.
8
Lời khuyên răn quở trách
Thấm vào người lắng nghe
Hơn hằng trăm roi vọt
Đánh vào kẻ u mê.
9
Thà phải gặp gấu cái
Đã bị cướp mất con
Hơn gặp kẻ ngu dại
Bỗng nổi trận điên cuồng.
10
Kẻ lấy ác trả thiện
Tai họa chẳng lìa xa
Hãy ngưng cuộc tranh luận
Trước khi thành bất hòa.
11
Ai tuyên bố công chính
Cho một kẻ ác gian
Chúa lấy làm gớm ghiếc
Kẻ đổi trắng thay đen.
12
Một người là bạn tốt
Sẽ luôn yêu bạn mình
Cả trong lúc hoạn nạn
Khi bạn gặp khó khăn.
13
Anh em sinh ra để
Yêu thương giúp đỡ nhau
Khi hoạn nạn bế tắc
Lúc khốn khổ bệnh đau.
14
Kẻ có lòng cong quẹo
Không nhận được phước lành
Người miệng lưỡi gian xảo
Tai họa đến rất nhanh.
15
Lòng vui mừng hớn hở
Là một phương thuốc hay
Khi tinh thần tuyệt vọng
Hồn linh suy sụp ngay.
16
Quan tham thường lén lút
Nhận hối lộ kẻ gian
Rồi làm cho sai lệch
Bao người bụ xử oan.
17
Một đứa con ngang ngạnh
Bất hiếu với mẹ cha
Cay đắng và sỉ nhục
Cho người sinh nó ra.
18
Người vô tội bị phạt
Thật là một sai lầm
Như hại bậc vương giả
Vì chánh trực thanh liêm.
19
Thật lấy làm chẳng tốt
Phạt vạ người công bình
Như hại người tước vị
Vì ngay thẳng công minh.
20
Người tinh thông hiểu biết
Cẩn trọng lời phát ngôn
Người nhu mì trầm tĩnh
Chính là người khôn ngoan.
21
Khi một người im lặng
Được xem là khôn ngoan
Biết kiềm chế lời nói
Chính là người thông sáng. 


Hoa Phụng Tiên