3/10/2018

CHÂM NGÔN CHƯƠNG 14 (2)19
Chúa là nơi nương náu
Cho người kính sợ Ngài
Nơi nghỉ an vững chắc
Muôn đời chẳng dời lay.
20
Lòng biết kinh sợ Chúa
Nguồn sự sống tuôn tràn
Giúp người vượt qua khỏi
Lưới sự chết bủa giăng.
21
Dân sự mà đông đúc
Là vinh hiển cho vua
Dân sự mà ít ỏi
Hoàng tử cũng bị thua.
22
Người nào chậm nóng giận
Luôn suy xét đắn đo
Còn những người nóng nảy
Nói những điều điên rồ.
23
Thân thể được khỏe mạnh
Khi tâm hồn bình an
Sự đố kỵ ganh ghét
Làm xương cốt tiêu tan.
33
Hà hiếp người nghèo khổ
Làm nhục Chúa trên trời
Thương xót người hoạn nạn
Tôn trọng Đấng đời đời.
34
Kẻ ác bị đánh đổ
Trong sự gian ác mình
Còn những người công chính
Chết vẫn được bình an.
35
Nền pháp trị công chính
Tôn cao một quốc gia
Sự suy thoái đạo đức
Hổ nhục cho dân ta.
36
Người anh minh sáng suốt
Nhận phần thưởng vua ban
Người nổi cơn thạnh nộ
Tôi bất trung làm càn.

Hoa Phụng Tiên