3/10/2018

CHÂM NGÔN CHƯƠNG 20 (1)1
Rượu khiến ta nhạo báng
Rượu làm ta hỗn hào
Ta hãy tránh bia rượu
Đầy dẫy Linh đẹp sao.
2
Môi miệng kẻ ngu dại
Hay tranh cãi đến cùng
Còn người đáng tôn trọng
Luôn bình tĩnh khoan dung.
3
Ngày mùa kẻ biếng nhác
Chẳng cày cấy gieo trồng
Cho nên đến mùa gặt
Vẫn vò rỗng tay không.
4
Những dự định thầm kín
Như nước sâu trong lòng
Người khôn ngoan múc lấy
Nhìn lại thì chẳng còn.
5
Có lắm kẻ tuyên bố
Rằng sẽ luôn trung thành
Người thật sự trung tín
Còn lại giữa khó khăn.
6
Ai là người công chính
Sống liêm khiết chân thành
Con cháu người lãnh nhận
Hạnh phước Chúa cấp ban.
7
Ai cân gian, đo thiếu
Thật tội lỗi xấu xa
Chúa vô cùng gớm ghiếc
Mọi việc làm của ta.
8
Việc làm của con trẻ
Ta xem thấy hằng ngày
Trong sạch hay chánh đáng
Bản tính tỏ ra ngay.
9
Đôi tai và đôi mắt
Đều do Chúa tạo nên
Để yêu thương hỗ trợ
Xin hãy nhớ, chớ quên.
10
Con sẽ phải nghèo khổ
Nếu biếng nhác ngủ nghê
Nếu chăm chỉ làm việc
Con sẽ được thỏa thuê.
11
Vàng bạc và châu ngọc
Thật quý giá biết bao
Nhưng lời có tri thức
Quý báu hơn dường nào.

Hoa Phụng Tiên