2/25/2018

SUY GẪM (5)


41
Những sai lầm thời trẻ
Bạn vấp ngã trong đời
Là điều Chúa cho phép 
Banh học để nên người. 
42
Người mẹ phải mang thai
Đúng chín tháng mười ngày
Điều gì đến sẽ đến
Vội vã chắc gì hay.
43
Hãy chăm nhìn xem Chúa
Bước về phía bình minh
Bao muộn phiền tăm tối
Để lại sau lưng mình.
44
Những lời bạn đã nói
Người khác có thể quên
Nhưng ấn tượng để lại
Không quên nhiều năm liền.
45
Trời khi mưa khi nắng
Đời lúc vui lúc buồn
Bình tâm dẫu được mất
Kinh nghiệm Chúa nhiều hơn.
46
Công việc nào cũng tốt
Giảng dạy hay dọn bàn
Nên bạn hãy làm tốt
Mọi việc theo khả năng.
47
Con người thường bảo thủ
Hãy cầu thay nhủ khuyên
Không áp đặt thúc ép
Chờ đợi họ tiến lên.
48
Không ai sung sướng mãi
Chẳng ai khổ cả đời
Vậy chớ nên thắc mắc
Hãy tin cậy Chúa Trời.
49
Hãy chăm chỉ học tập
Thành công không khó đâu
Đường thuộc linh thuộc thể
Không có ngoại lệ nào.
50
Mỗi người một hoàn cảnh
Đừng so ta với người
Chúa biết điều tốt nhất
Cho ta trong cuộc đời.
Hoa Phụng Tiên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét