2/25/2018

SUY GẪM (4)


30
Anh là muối của đất
Vậy phải nên mặn mà
Việc làm và lời nói 
Thập tự giá trải qua. 
31
Các anh là sự sáng
Hãy soi trong tối tăm
Tình yêu thương của Chúa
Và ngọn lửa phúc âm.
32
Khi anh đi dâng lễ
Cho Chúa rồi nguyện cầu
Làm hòa với người trước
Rồi đến dâng lễ sau.
33
Lời răn trong luật pháp:
"Chớ phạm tội ngoại tình. "
Chỉ nhìn và ham muốn
Phạm tội trong tâm mình.
34
Điều răn cũng dạy rõ:
"Các ngươi chớ giết người. "
Chỉ cần ghét người khác
Là đã giết người rồi.
35
Nếu mắt gây vấp phạm
Hãy móc mà quăng đi
Nếu tay gây phạm tội
Hãy chặt ngay tức thì.
36
Hãy yêu người lân cận
Yêu luôn kẻ nghịch thù
Cầu cho kẻ bắt bớ
Giống như Chúa Jesus.
37
Hễ điều gì anh muốn
Người khác làm cho mình
Thì xin anh hãy nhớ
Làm cho họ trước tiên.
38
Đừng quăng bỏ vật thánh
Trước mặt lũ chó hoang
Kẻo không nó giày đạp
Rồi quay lại cắn càn.
39
Cũng đừng quẳng châu ngọc
Vào trước mặt lũ heo
Chúng lấy chân giày xéo
Rồi lại cắn con đau.
40
Hãy sống cách trọn vẹn
Như Cha ở trên trời
Hãy sống đời hoàn hảo
Như Chúa khi làm người.
Hoa Phụng Tiên