2/14/2018

VALENTINE DAY


Vẫn biết đời con đầy tội lỗi
Ân điển Chúa luôn ban dẫy tràn
Lắm lúc con chìm trong tăm tối 
Êm đềm Cứu Chúa đến bảo an.

Ngài vẫn yêu thương con mãi mãi
Tình yêu vĩnh cửu vượt thời gian
In dấu khắc ghi lòng con thấy
Ngọt ngào thay tình Chúa thương ban.

Êm dịu lòng con xin tận hiến
Dâng cả cuộc đời không giữ chi
Ai sẽ vâng theo lệnh Ngài phán
Ý Chúa xin vâng quyết thực thi.
Hoa Phụng Tiên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét