2/23/2018

SUY GẪM (1)


1
Theo định luật vật lý
Cho là sẽ không còn
Theo định luật Kinh Thánh 
Cho sẽ nhận nhiều hơn. 

2
Gặp khó khăn bế tắc
Xin chớ vội buông tay
Mà hãy nên phó thác
Việc ấy lên cho Ngài.
3
Những gì bạn muốn nói
Xoay vào linh kêu cầu
Đừng vội vàng nói hết
Những ý nghĩ trong đầu.
4
Nếu bạn thường thất bại
Xin bạn hãy đừng quên
Người công bình vấp ngã
Bảy lần vẫn đứng lên.
5
"Chúa ôi con yêu Ngài"
Nói thật dễ lắm thay
Để chứng minh điều ấy
Cần cả cuộc đời này.
6
Mọi sự đều có ích
Chẳng có gì vô tình
Mọi sự Ngài cho phép
Là bài học cho mình.
7
Mọi sự mình làm được
Hãy làm hết sức mình
Đừng qua loa, trì hoãn
Hãy lệ thuộc vào linh.
8
Đừng lên án người khác
Hãy che phủ lỗi lầm
Bao dung và độ lượng
Bằng nhiều sự quan tâm.
9
Dễ thấy lỗi người khác
Không dễ nhìn thấy mình
Hãy tập nhìn mình trước
Rồi mới nhìn chung quanh.
10
Gieo gì sẽ gặt nấy
Là quy luật xưa nay
Vậy xin nhớ luật ấy
Và thực hiện hằng ngày.
Hoa Phụng Tiên
(Mùng 6Tết, 21/2/2018)