8/22/2017

VÈ 'NHÂN VẬT KINH THÁNH' (1)


Thần nhân đầu nhất
Là Chúa Jesus
Bị quăng giếng sâu 
Giê-rê-mi ấy
Khải tượng nhìn thấy
Là sứ đồ Giăng
Nhặt ma-na ăn
Là dân của Chúa.


Vui mừng nhảy múa
Là Mi-ri-am
Dây buộc tay chân
Là A-ga-bút
Hết lòng thuận phục
Y-sác nêu gương
Rời bỏ quê hương
Áp-ram theo Chúa.


Về miền đất hứa
Dân Ít-ra-ên
Sơ lập Ba-bên
Là ông Nim-rốt
Mặt mày xinh tốt
Là nàng Ra-chên
Đi lên Bê-tên
Là ông Gia-cốp.


Thuê trường mở lớp
Sứ đồ Phao-lô
Phạm tội uế nhơ
Là vua Đa-vít
Chịu nhiều thử thách
Ông Gióp trung thành
Người leo lên cành
Xa-chê thấp bé.


Người rất mạnh mẽ
Là ông Sam-sôn
Bị thả trôi sông
Môi-se thuở nhỏ
Vị vua ăn cỏ
Nê-bu-nết-xa
Mặc áo bằng da
A-đam cùng vợ.


Buôn hàng ngoài chợ
Là bà Ly-đi
Lời Chúa thực thi
Là các sứ đồ
Một người khổng lồ
Là Gô-li-át
Đi tìm nước mát
Là bà A-ga.


Theo Chúa xa xa
Phê-rơ run sợ
Được dòng trong giỏ
Sứ đồ Phao-lô
Vị vua làm thơ
Chính là Đa-vít
Trẻ em yêu thích
Là Chúa Jesus.


Người dâng hai xu
Là đàn bà góa
Người dâng bánh cá
Là cậu thiếu niên
Chúa cầu nguyện liền
Năm ngàn người hưởng
Em hãy tin tưởng
Vào Ngài em nhé.


Hoa Phụng Tiên
1/8/2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét