8/04/2017

HÀM RĂNG TRẮNG TRẺO VÔ NGẦN

Nhã Ca 4:2
Hàm răng trắng trẻo
vô ngần 
Từng đôi đều đặn
trông nàng thật xinh
Hàm răng sáng bóng
lung linh
Như bầy chiên nhỏ
đi lên thẳng hàng.

Hàm răng
cốt cách vương hoàng
Từng đôi đều đặn
trông nàng rất sang
Nụ cười khả ái
thắm duyên
Làm tăng dáng vẻ
thanh tân
diệu vời.
Hàm răng
không chỉ nói cười
Bàn Người
tiệc yến tuyệt vời
cấp ban
Gái Sa-lem
hãy đến ăn
Cùng nàng vui hưởng
vô vàn thức ngon
Mọi người ăn uống
thỏa lòng.
Hoa Phụng Tiên
27/7/20117
_________
Nhã Ca 4:2
Răng nàng như thể bầy chiên mới hớt lông
Từ ao tắm rửa đi lên
Thảy đều sanh đôi
không một con nào son sẻ.