8/22/2017

LÊN CAO


Nhã Ca 4:6
Núi một dược
dốc cao cao
Tiến lên với Chúa
đi nào tân nương
Cho dù
hoạn nạn đau thương
Đường thập tự giá
quyết bươn
đến cùng.

Trải qua sự chết
lạnh lùng
Ở trong Đấng Christ
ta cùng phục sinh
Đồi nhũ hương
hãy tiến lên
Định cư cho đến
bình minh
ửng hồng
Ngày Chúa đến
nàng ước mong.

Hoa Phụng Tiên
3/8/2017
_______
Nhã Ca 4:6
Ta sẽ đi lên núi một dược
Ðến đồi nhũ hương
Ở cho đến khi hừng đông ló ra
Và bóng tối tan đi.