8/22/2017

ĐÔI MÔI NGỌT NGÀO (2)


Nhã Ca 4:11
Người yêu dấu
của Ta ơi
Dẫy tràn mật ngọt
tuôn nơi môi nàng
Những người
yếu đuối nguy nàn
Phục hồi cung ứng
dịu dàng biết bao.

Như dòng sữa
ngọt dịu sao
Mỗi ngày nuôi dưỡng
kẻ nào mới sinh
Hội thánh
nhiều trẻ thuộc linh
Được nàng chăm sóc
tận tình
đến nơi.

Người tin tăng trưởng
thỏa vui
Nhờ lời sự sống
dưỡng nuôi ngọt ngào
Lời Kinh Thánh
sữa tuôn trào
Được nàng cung ứng
cho bao linh hồn
Mật ong và sữa
ngọt ngon.

Hoa Phụng Tiên
30/7/2017
________
Nhã Ca 4:11
Hỡi tân phụ Ta môi nàng nhỏ mật ong xuống
Dưới lưỡi mình có mật ong và sữa