8/22/2017

KHÔNG THẤY MÀ VẪN YÊU


1Phi 1:8
Chưa từng thấy mặt Chúa
Nhưng vẫn cứ yêu hoài
Yêu Ngài thật tha thiết
Với trọn cả tâm này.

Con yêu Ngài hơn hết
Tình yêu Chúa tràn đầy
Ô tình yêu đầu nhất
Làm hồn con ngất ngây.

Ngài yêu thương con tận
Trước cả cõi thời gian
Nên lòng con yêu Chúa
Cho đến lúc hơi tàn.

Treo trên cây thập tự
Thân Ngài đà nát tan
Hầu ban ơn chuộc cứu
Tẩy sạch mọi ác căn.

Chúa bảo thật hạnh phước
Kẻ chẳng thấy mà yêu
Đức tin thực tại hóa
Thật vinh diệu biết bao.

Đấng mắt chưa từng thấy
Mà lòng này vẫn yêu
Còn bao nhiêu sức lực
Con yêu Ngài bấy nhiêu.

Hoa Phụng Tiên
8/9/2017
_______
1Phi 1:8
Ngài là Đấng dù anh em chưa thấy nhưng vẫn yêu mến, và dù bây giờ anh em chưa thấy nhưng vẫn tin vào Ngài,hân hoan vui mừng không thể diễn tả và đầy vinh hiển.