8/04/2017

NGÀY VUI

Nhã Ca 3:11

Hãy ra xem
Sa-lô-môn
Những nàng thiếu nữ Si-ôn 
dịu dàng 
Đức vua 
vinh hiển vô vàn 
Nhưng lại khả ái 
thiết thân 
dường nào.

Mẹ người
sung sướng biết bao
Mão triều thiên
đội trên đầu hiển vinh
Trong ngày cưới
nàng dâu xinh
Lòng vua thỏa mãn
toàn dân vui mừng.


Christ
yêu hội thánh
vô cùng
Chờ đợi ngày cưới
tương phùng thỏa vui
Hãy chuẩn bị
nàng dâu ơi
Khi Chàng Rể
đến từ trời
kết hôn
Christ và hội thánh
thỏa mong.
Hoa Phụng Tiên
22/7/2017
_________

Nhã Ca 3:11
Hỡi các con gái Si-ôn
hãy ra xem vua Sa-lô-môn
Ðội mão triều thiên
mà mẹ người đã đội trên đầu người
Trong ngày cưới
trong ngày lòng người vui vẻ.