8/22/2017

NÔ-Ê ĐÓNG TÀU


Hê-bơ-rơ 11:7
Nô-ê đóng chiếc tàu khủng
Theo khải thị Đức Chúa Trời
Là điều ông chưa từng thấy
Chỉ vâng lời Ngài làm thôi.

Tàu có ba tầng cao lớn
Từng cặp muông thú vào đây
Loài chim gia cầm gia súc
Trú ngụ an ninh đêm ngày.

Gia đình Nô-ê tất cả
Theo lệnh Chúa bước lên tàu
Bốn mươi ngày mưa tầm tã
Người vô tín vùi biển sâu.

Chúa là con tàu cứu rỗi
Em cùng mẹ cha bước vào
Trong Ngài vô cùng an thái
Em được cứu thỏa vui sao.

Hoa Phụng Tiên
22/8/2017
(Tặng các bé thiếu nhi)
_________
Hê-bơ-rơ 11:7
Bởi đức tin, Nô-ê được Chúa mách bảo cho về những việc chưa thấy, và người thành tâm kính sợ, đóng một chiếc tàu để cứu nhà mình; bởi đó người định tội thế gian, và trở nên kẻ kế tự của sự công bình đến từ đức tin vậy.