8/22/2017

VÈ 'CHÚA DẠY'

Chúa khuyên nói lời
Dịu dàng tử tế
Chúa dạy các bé 
Vâng phục người trên
Phạm tội chớ quên
Ăn năn tội lỗi
Anh chị lớn tuổi
Sống phải làm gương.


Chúa dạy yêu thương
Mọi người trên đất
Chúa truyền thứ nhất
Thờ phượng Chúa Cha
Thứ hai chúng ta
Phải yêu nhau nhé
Chúa khuyên các bé
Hiếu kính mẹ cha.


Anh em gần xa
Yêu thương gắn bó
Chúa dạy phải nhớ
Ăn Lời Chúa vào
Bất cứ khi nào
Cũng kêu cầu Chúa
Bé luôn hát múa
Ca tụng danh Ngài
Hãy nhớ đến ngày
Đầu tuần đi nhóm.

Hoa Phụng Tiên
31/7/2017
(Tặng các cháu thiếu nhi)