8/22/2017

KẾT QUẢ CHO NGÀI


Giăng 15:5
Chúa ôi chúng con cần Chúa
Viếng thăm khuấy động lòng này
Cất sự hoang vu son sẻ
Trên hội thánh khô hạn rày.

Chúng con cần cơn mưa lớn
Gió đem mây đến từ trời
Cho nụ mầm xanh phơi phới
Phấn hưng dân thánh từng người.

Nhánh nho cũng cần kết quả
Và đậu lại trên từng cành
Để danh Ngài được tôn đại
Chúc tụng Cha thánh hiển vang.

Con nguyện cứ ở trong Christ
Mỗi năm kết quả cho Ngài
Xin bàn tay Cha cắt tỉa
Để nhành kết quả trĩu sai.

Xin Linh thổi luồng gió mới
Cất đi mỏi mệt rã rời
Mọi người được làm mạnh mẽ
Rao truyền danh Chúa muôn nơi.

Hãy gieo rồi sẽ có gặt
Cho con trung tín mỗi ngày
Đi ra nói lời sự sống
Cứu hồn người đang đắm say.

Hội thánh cần tăng nhân số
Để cùng xây dựng nhà Ngài
Chuẩn bị Cô dâu tập thể
Đón Chúa trở lại nay mai.

Hoa Phụng Tiên
5/8/2017
_______
Giăng 15:5
Ta là cây nho các ngươi là nhánh, ai cứ ở trong Ta và Ta trong họ thì nấy kết quả nhiều. Vì ngoài Ta, các ngươi không thể làm chi được.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét