8/22/2017

NHÂN LINH


Xa-cha-ri 12:1
Nhân linh này thật diệu kỳ
Được xếp ngang trời với đất 
Nhân linh là phần duy nhất
Để tiếp xúc Đức Chúa Trời.

Nhân linh này thật tuyệt vời
Là phần để chứa đựng Chúa
Vui hưởng Ngài nhiều hơn nữa
Để Chúa gia tăng bề trong.

Hãy mở trọn cả tấm lòng
Để Chúa dầm thấm tuôn đổ
Để Ngài chiếm trọn bản thể
Và biểu lộ ra bên ngoài.

Hãy quạt bùng cháy linh này
Để Chúa đêm ngày dẫn dắt
Kêu cầu danh Jesus Christ
Bước theo linh luôn từng giây.

Hoa Phụng Tiên
3/8/2017
_______
Xa-cha-ri 12:1
Ðức Giê-hô-va là Ðấng giương các từng trời, lập nền của đất và tạo linh trong mình người ta.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét