8/23/2017

VÈ 'LỜI THÁNH'


Lời là nước sống
Chảy vào lòng em
Sự sáng trong đêm 
Cho em đi tới
Lời là sức mới
Mạnh mẽ tâm hồn
Lời Chúa hằng còn
Không hề thay đổi.


Lời Ngài đổi mới
Tâm hồn thánh dân
Lời Ngài đỡ nâng
Tấm lòng mỏi mệt
Lời là câu hát
Cho lòng phấn hưng
Ta cùng đến ăn
Lời Ngài mỗi sáng.

Hoa Phụng Tiên
22/8/2017
(Tặng các cháu thiếu nhi)