7/20/2017

THỎA MÃN BÊN CHÀNG

 
Nhã Ca 2:3

Lương nhơn 
giữa những trai làng 
Như cây táo 
giữa muôn ngàn cây xanh 
Lương nhơn hỡi 
tôi yêu Chàng 
Vì Chàng mãi mãi 
muôn phần 
mến thương.

Bóng Chàng 
tôi đến náu nương
Táo ngon tỏa ngát 
giữa rừng 
thơm tho 
Trái dịu ngọt 
đậu xum xuê
Lòng tôi vui hưởng
thỏa thuê vô vàn
Bên Chàng 
thỏa mãn thái an.

Hoa Phụng Tiên 
8/7/2017
________

Nhã Ca 2:3
Lương nhơn tôi ở giữa đám con trai 
Như cây cam ở giữa những cây rừng
Tôi vui lòng ngồi dưới bóng Người
Trái Người ngọt ngào cho ổ gà tôi.