7/24/2017

RƯỚC KIỆU VUA MÌNHNhã Ca 3:9-10

Xem kìa vua Sa-lô-môm
Ngự kiệu bằng gỗ Li-ban tuyệt vời 
Chính là nhân tính con người 
Được Ngài cứu chuộc và rồi nâng cao.

Cùng xây dựng lại với nhau 
Thánh dân liên kết khít khao từng người 
Làm kiệu vua thánh đời đời 
Di hành chuyển động thỏa vui dường nào.

Vàng làm chỗ dựa đẹp sao
Vải bọc màu tím hoàng bào ngự đây
Nàng Sa-lem kính yêu Ngài 
Tình yêu làm Christ thỏa thay tâm hồn.

Rước kiệu viếng các hương thôn
Rước kiệu lên đỉnh Si-ôn ta cùng 
Nhóm chung thờ phượng thỏa lòng 
Vui mừng ca ngợi chúc tôn vua mình
Tại trong hội thánh diệu vinh.

Hoa Phụng Tiên 
22/7/2017
________

Nhã Ca 3:9-10
9. Vua Sa-lô-môn làm cho mình một cái kiệu bằng gỗ Li-ban.
10. Người làm các trụ nó bằng bạc, Nơi dựa lưng bằng vàng, Chỗ ngồi bằng vật màu điều, Còn ở giữa lót bằng ái tình của các con gái Giê-ru-sa-lem.