7/08/2017

LẠC MẤT NGƯỜI THƯƠNG


Nhã Ca 3:1

Ban đêm 
ngay tại trên giường 
Hoang mang tìm kiếm 
người thương 
đâu rồi? 
Tâm hồn nội hướng 
rối bời 
Hiện diện của Chúa 
xa vời biết bao.

Hỡi người nội hướng 
mau mau 
Xoay vào linh 
hãy kêu cầu Chúa ngay 
Đừng nội hướng 
trong hồn này 
Xoay vào linh 
đến với Ngài 
gấp lên 
Lương nhơn 
chắc sẽ gặp liền.

Hoa Phụng Tiên 
5/7/2017
________

Nhã Ca 3:1
Ban đêm tại trên giường mình
tôi tình người mà lòng tôi yêu dấu
Tôi tìm kiếm người mà không gặp.