7/20/2017

CẦU VỒNG (1)


Sáng Thế 9:13
Ta đã đặt cầu vồng trên tầng mây
Là dấu hiệu của Ta với đất này 
Ta là Đấng chân thật và thành tín
Giữ giao ước vững lập chẳng đổi thay.

Cầu vồng hiện ra sau mưa tuyệt vời
Chúa đặt trên tầng mây thật rạng ngời
Mỗi khi ngắm cầu vồng Ngài nhớ lại
Giao ước Ngài đã hứa với con người.
Chúa thành tín với Lời hứa của Ngài
Không bao giờ Ngài có thể làm sai
Nếu ai xưng tội ăn năn hối lỗi
Ngài thành tín tha thứ tẩy sạch ngay.
Ồ, mỗi buổi sáng thì lại mới luôn
Kìa cầu vồng bảo đảm bao hứa ngôn
Sự thành tín của Ngài là lớn lắm
Vững chắc và đời đời vẫn hằng còn.
Hoa Phụng Tiên
10/7/2017
________
Sáng Thế 9:13
Ta đặt cầu vồng của Ta trên từng mây, dùng làm dấu chỉ sự giao ước của Ta với đất.
Ai Ca 3:23
Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét