7/08/2017

CHÚA VẪN Y NGUYÊN


Hê-bơ-rơ 13:8

Chúa Jesus 
đến từ trời 
Hôm qua 
hiện tại 
đời đời y nguyên
Là Đức Chúa Trời 
năng quyền 
Dựng trời đất 
bởi lời truyền 
hiển linh.

Chúa Jesus 
Đấng công minh 
Chẳng kể người tội 
sạch tinh bao giờ 
Ăn năn tự hối 
đơn sơ 
Huyết Ngài phiếu trắng
tội ô sạch ròng.

Yêu ai 
Chúa 
vẫn một lòng 
Tháng năm mãi mãi 
mặn nồng 
luyến lưu 
Tình Ngài 
nghĩa nặng ân sâu 
Hãy yêu kính Chúa 
dài lâu trọn tình
Yêu như Chúa 
vẫn yêu mình.

Hoa Phụng Tiên 
6/7/2017
_______

Hê-bơ-rơ 13:8
Jêsus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời vẫn y nguyên.