7/05/2017

LẮNG NGHE VÀ PHỐI HỢP


Phía trên đầu các sinh vật 
Có sự phát ngôn từ trời 
Các sinh vật đi hay dừng 
Hoàn toàn theo Linh theo Lời.

Khi các sinh vật dừng lại 
Cánh xủ xuống che phủ ngay
Không ai khoe mình lên mặt 
Khiêm nhường gắn bó đẹp thay.


Ta cần tương giao phối hợp 
Anh em hiệp một tiến lên 
Không nên độc lập riêng lẻ 
Cùng biểu lộ Chúa hiển vinh.


Hoa Phụng Tiên 
28/6/2017