7/20/2017

LỚN THAY TÌNH NGÀI


Ê-sai 54:10

Dẫu cho 
núi có thể dời 
Sông kia dòng đổi 
hoặc đồi chuyển lay
Dẫu lòng người 
có đổi thay
Thì tình yêu Chúa 
không phai 
bao giờ.

Tình yêu Chúa 
lớn vô bờ 
Dẫu con tội lỗi 
uế nhơ 
vụng về 
Chúa 
vẫn cảm thương 
mọi bề 
Bình an kết ước 
không hề đổi thay
Sự thương xót Chúa 
dẫy đầy.

Hoa Phụng Tiên 
18/7/2017
________

Ê-sai 54:10
Dầu núi dời, dầu đồi chuyển, nhưng lòng nhơn từ ta đối với ngươi chẳng dời khỏi ngươi, lời giao ước bình an của ta chẳng chuyển, Ðức Giê-hô-va, là Ðấng thương xót ngươi, phán vậy.