7/08/2017

Ô CHÚA JESUS CON LUÔN YÊU NGÀI


Ô Chúa Jesus
Con luôn yêu Ngài 
Vì xưa Ngài đã 
Vì tội chết thay.

Ô Chúa Jesus 
Con luôn yêu Ngài 
Cho dù hoạn nạn 
Khốn khó bủa vây.
Ô Chúa Jesus 

Con luôn yêu Ngài 
Dù cho lòng người 
Cứ luôn đổi thay.
Ô Chúa Jesus 

Con luôn yêu Ngài 
Như là chính Chúa 
Đã yêu con hoài.
Hoa Phụng Tiên 

5/7/2017Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét