7/20/2017

ĂN LỜI NGÀIGiê-rê-mi 15:16a
Lời Ngài không chỉ dạy khuyên
Mà còn là để Chúa truyền cho ta
Sự sống và bản chất Cha
Thánh dân vui hưởng quyện hòa bên trong.

Ăn Lời Chúa thật thỏa lòng
Vui hưởng từ lúc rạng đông ngập tràn
Đừng ăn lời cách vội vàng
Nhai đi nhai lại từng hàng từng câu.
Cầu nguyện Lời thật ngọt ngào
Dẫy đầy bản thể thấm sâu vô lòng
Christ cấu tạo ở bề trong
Sẽ được biểu lộ hanh thông bên ngoài
Vui hưởng Chúa thỏa mãn thay.
Hoa Phụng Tiên
17/7/2017
________
Giê-rê-mi 15:16a
Tôi vừa nghe những lời Ngài, thì đã ăn lấy rồi
lời Ngài là sự vui mừng hớn hở của lòng tôi vậy.