7/24/2017

CHỚ LÀM KINH ĐỘNG TÌNH TA (2)


Nhã Ca 3:5
Hỡi
người em gái Sa-lem
Ta van nài với các em
một điều
Chớ làm kinh động
tình yêu
Của ta với Chúa
biết bao ân tình.

Tình ta với Chúa
khiết tinh
Kín sâu ẩn mật
diệu vinh
vô cùng
Xin đừng khuấy động
tình nồng
Để cho ta
được thỏa lòng
hỷ hân
Tình yêu Chúa
thật tuyệt luân.
Hoa Phụng Tiên
21/7/2017
________
Nhã Ca 3:5
Hỡi các con gái Giê-ru-sa-lem
ta ép nài các ngươi
bởi những hoàng dương hay là con nai đồng nội
Chớ kinh động chớ làm tỉnh thức ái tình ta
Cho đến khi nó muốn.