2/21/2017

KHẢI TƯỢNG VỀ CHRIST VÀ HỘI THÁNH

Ê-phê-sô 5:32
Đấng Christ chính là Đức Chúa Trời
Và Ngài cũng là Con loài người 
Đang đi lại giữa các Hội thánh
Chăm sóc bảo ban mãi không rời.

Trên ngực Ngài nay thắt đai vàng
Ăm ắp giữ gìn muôn thánh dân
Bằng nhân tính yêu thương mềm mại
Nuôi dưỡng bằng thần tính ân cần.
Mỗi ngày Chúa vẫn hằng cầu thay
Thấu hiểu cảnh trạng của ta hoài
Sắp xếp hoàn cảnh và mọi sự
Biến đổi thánh dân nên giống Ngài.
Trong Ngài Hội thánh được vững an
Bảy giá đèn vàng giữa thế gian
Cửa âm phủ xưa nay thất bại
Hội thánh gia tăng ơn Chúa ban.
Ngày nay ta cần khải tượng này
Christ - Hội thánh sáng soi hoài
Kiểm soát gìn giữ ta mỗi bước
Hiệp một dựng xây Hội thánh Ngài.
Hoa Phụng Tiên
2/2/2017
________________
Ê-phê-sô 5:32
Sự mầu nhiệm ấy là lớn, tôi nói về Ðấng Christ và Hội thánh vậy.
Công Vụ 26:19
Tâu vua Ạc-ríp-ba, vì thế, tôi chẳng dám không vâng theo khải tượng từ trời đó.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét