2/25/2017

DANH JESUS

Ô Jesus
Tôi thích gọi hai tiếng Jesus
Vì danh Chúa du dương ngọt ngào
Danh trên hết mọi danh trên đất
Nhưng gần gũi thân thương biết bao.

Ô Jesus
Tôi thích gọi hai tiếng Jesus
Danh quý báu quyền năng nhiệm mầu
Hồn tan vỡ liền được xoa dịu
Vết thương lòng rịt hết thương đau.
Ô Jesus
Tôi thích gọi hai tiếng Jesus
Luôn cảm thông yếu đuối khổ sầu
Danh dịu dàng ấp yêu trìu mến
Luôn cứu vớt những ai kêu cầu.
Ô Jesus
Tôi thích gọi hai tiếng Jesus
Vì danh Chúa ban cho thật nhiều
Mọi sự Ngài là, mọi sự Ngài có
Cho người kêu cầu thật diệu sao.
Hoa Phụng Tiên
8/2/2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét