2/25/2017

YÊU JESUS
Jesus hỡi,
con yêu Ngài
Hằng ngày
con thích gọi hoài:
Jesus
Jesus
Jesus
Jesus
Trọn đời
yêu Chúa đậm sâu
dạt dào.

Jesus
ô Chúa Jesus
Ngài yêu con
bỏ trời cao
giáng trần
Jesus
yêu con vô ngần
Lẽ nào
con chẳng hết lòng
kính yêu?
Chúa biết
con
yêu Ngài nhiều
Jesus danh Chúa
ngọt ngào siết bao
Lòng con
mãi mãi dâng trào
Một niềm thương mến
vút cao
tận trời
Yêu Jesus
yêu muôn đời.
Hoa Phụng Tiên
(Sài Gòn 7/2/2017)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét