2/25/2017

HUỆ XINH

Ma-thi-ơ 6:28-29
🌼
Huệ xinh
mọc
giữa gốc gai
Trắng tinh
thoang thoảng hương
bay xa gần
Thầm mong
mưa móc tinh thuần
Từ trời sa xuống
đượm nhuần
tốt tươi. 
🌼
Huệ xinh
mọc
khắp muôn nơi
Đơn sơ thanh khiết
thỏa vui cuộc đời
Chúa
là nước sống
từ Lời
Hằng ngày
tưới mát những người
cậy tin
🌼
Huệ đơn sơ
đẹp lung linh
Hoàng bào gấm vóc hiển vinh
nào bì
Huệ xinh
huệ đẹp muôn thì
Thanh cao trong trắng
diệu kỳ biết bao
Huệ xinh
thật đáng yêu sao.
🌼
Hoa Phụng Tiên
5/2/2017
________________
Ma-thi-ơ 6:28-29
Hãy ngắm xem những hoa huệ ngoài đồng mọc lên thể nào: chẳng làm khó nhọc, cũng không kéo chỉ, nhưng Ta phán cùng các ngươi, dẫu vua Sa-lô-môn sang trọng đến đâu, cũng không được mặc áo tốt như một hoa nào trong giống đó.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét