2/21/2017

CHA - CON - LINH

2Co 13:14
CHA là nguồn mạch tuôn trào
CON là dòng chảy dồi dào biết bao 
LINH truyền dẫn mọi điều vào
Trong linh dân thánh ngọt thỏa thay.
Thánh dân hãy đến bên Ngài
Vui hưởng mọi sự mỗi ngày thắm tươi
Sự phong phú Đức Chúa Trời
Truyền vào trong cả những người khát khao.

Vui hưởng Chúa thật ngọt ngào
Sẽ nên giống Chúa Jesus vô cùng
Gia tể Chúa thật lạ lùng
Là ban chính Chúa vô lòng thánh dân.
Sự phong phú Chúa cấp ban
Cùng vui hưởng để nên Thân thể Ngài
Sự xây dựng thật diệu thay
Bởi trong sự sống chung tay hiệp lòng
Điều xưa nay Chúa ước mong.
Hoa Phụng Tiên
26/1/2017
________________
II Cô-rinh-tô 13:14
Nguyền xin ân điển của Chúa Jêsus Christ, sự yêu thương của Ðức Chúa Trời, và sự tương giao của Thánh Linh ở với anh em hết thảy!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét